Boladevidre a Instagram Instagram

24.2.15

ISLANDS. MENORCA


Quan abandonem un lloc, hi deixem una part de nosaltres; ens hi quedem encara que partim i en nosaltres hi resten espurnes que només retrobem tornant a aquell indret, doncs ens apropen a on hem recorregut un tram del camí de la nostra vida, per breu que hagi estat.

Però acostant-nos a nosaltres mateixos ens enfrontem a la nostra solitud.